Twiggy

30 tekstów – auto­rem jest Twig­gy.

Czuję się, jak­by pod ko­niec każdej mo­jej bu­dow­li, ktoś sta­wiał ładu­nek i dop­ro­wadzał do ek­sploz­ji, a ja za każdym ra­zem bez słowa, os­tatka­mi sił, zbieram po ko­lei od no­wa ce­giełki i zaczy­nam znów budować. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 28 stycznia 2013, 00:42

Nie przep­raszaj za coś, co da­wało Ci radość. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 grudnia 2011, 07:52

Marionetka.

Dob­rze jest mieć Anioła.
In­na spra­wa, to nim być.
Bo­wiem, każdy Anioł ma to do siebie,
Że prędzej czy później upadnie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 listopada 2011, 23:30

Cza­sami trze­ba niektóre spra­wy obrócić w żart, bo inaczej można wylądo­wać w psychiat­ry­ku. A do te­go już nie tak daleko... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 listopada 2011, 20:17

Bez­silność...
I nie wiado­mo czy płakać, czy wziąć się w garść.
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 listopada 2011, 18:55

You have a choice.

Cisza...
Pot­rze­buję ciszy...
Zbyt dużo ciszy...
Woła...
Krzyczy...
Strach...
Uno­si...
Strze­la...
Śmiech...
Od­chodzi...
Pus­tka...
I znów cisza...
I znów czerń...
I znów lęk...
I znów śmierć...
Ko­lej­na cząstka od­pa­da...
Życie jest tłem...
Wy­bierz sam...
Cisza, Strach czy Śmierć?
 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 31 października 2011, 21:47

Nic nie jest pros­te, gdy ser­ce w rozterce. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 października 2011, 22:25

Żyje się dla miłości, a nie umiera przez nią. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 października 2011, 17:32

Jeśli pot­kniesz się na ko­rytarzu, po­leci krew.
Jeśli pot­kniesz się w życiu, po­lecą łzy.
 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 października 2011, 16:57

Everything is mental.

Kiedyś na­dej­dzie dzień, w którym pozbędę się wszys­tkich trosk.
Na­dej­dzie i wszys­tkie uczu­cia zmieni w pył.
Bo nie ma nic, nie is­tnieje od­po­wiedź, która byłaby dob­rym zakończeniem.
Nie chcę szu­kać, ani doszu­kiwać się szczęścia tam
 [...] — czytaj całość

wiersz • 4 października 2011, 08:42
Twiggy

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność